آرشیو برچسب ها : نگهداری بستنی

در سال های اخیر بسته بندی های بستنی سازندگان روسی سرسختانه ماندگاری بستنی را ۱۲، ۱۸ یا ۲۴ ماه نشان داده اند. در دمای بالاتر از -۱۸ درجه سانتیگراد. استاندارد بستنی سنتی ماندگاری بیش از ۶ ماه در دمای مشخص شده را توصیه می کند. هنگام تأسیس، تجربیات داخلی موجود و توصیه‌های مؤسسه بین‌المللی تبرید […]