آرشیو برچسب ها : نگهداری سیب

عوامل موثر بر حفظ کیفیت: وابستگی انواع. مدت نگهداری سیب به مدت زمان رسیدن پس از برداشت بستگی دارد. انواع تابستانی به مدت ۱-۲ هفته، انواع پاییز – ۲-۳ ماه، گونه های زمستانی – تا ۷-۹ ماه ذخیره می شوند. این تفاوت همچنین در مقاومت های مختلف در برابر بیماری های میکروبیولوژیکی (پوسیدگی دلمه، آبی، […]

پس از برداشت سیب و ذخیره سازی برای نگهداری، فرآیندهای فیزیولوژیکی در میوه ها ادامه می یابد. حفظ کیفیت، حفظ خواص ارگانولپتیک و کیفیت مصرف کننده به شدت آنها بستگی دارد. نوع خاصی از متابولیسم در میوه ها شکل می گیرد. در طول نگهداری، سیب نرم تر می شود و میزان ماده خشک آن افزایش […]

حفظ دما و رطوبت به حفظ محصول کمک می کند. اما اگر هنگام رشد و چیدن سیب قوانین را زیر پا بگذارید، هیچ چیز کمکی نخواهد کرد. بیایید ببینیم که ماندگاری به چه چیزی بستگی دارد.  ماندگاری سیب با تنوع آن تعیین می شود پس از برداشت، سیب ها می رسند. مدت زمان این دوره […]

چاپ اول   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران که بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده‏ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید. وظایف و هدفهای موسسه عبارتست از: (تعیین، تدوین و نشر استانداردهای […]