آرشیو برچسب ها : نگهداری موز

کشت موز دشوار و زمان بر است. از کاشت تا صادرات باید توجه کافی شود. میوه موز ظریف و شکننده است. فاسد شدنی است و به سرعت خراب می شود. هدف بدست آوردن بهترین بافت برای کاشت و تولید یک گیاه موز با کیفیت بالا پس از شش ماه در آزمایشگاه است. عملکرد و برداشت […]

برداشت و حمل و نقل میوه ها. موزهای کاشته شده به طور کامل نمی رسند، اما در صورت رسیدن، خراب شدن میوه در حین حمل و نقل به سرعت اتفاق می افتد که اجازه نمی دهد آنها از محل رشد خود به مناطق دورافتاده فروش منتقل شوند. موز زمانی برداشت می شود که میوه قابلیت […]