آرشیو برچسب ها : کیوی

میوه های آبدار و معطر کیوی دارای کیفیت های خاصی هستند که به قطر ۵ سانتی متر و وزن ۱۲۰ گرم می رسد، گوشت آنها آبدار، سبز رنگ، با دانه های سیاه رنگ، پوشیده از پوست نازک سبز یا قهوه ای با بلوغ است. فناوری های نوین فرآوری و حمل و نقل در تمام طول […]

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد. تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی […]