کاربری سردخانه و انبار در نگهداری مواد غذایی

این کتاب در ۸ فصل تالیف شده است

فصل اول – غذا و اصول نگهداری.

فصل دوم- نگهداری غذا با انجماد.

فصل سوم-نگهداری غذا با انجماد.

فصل چهارم- نکات اساسی در زمینه احداث سردخانه.

فصل پنجم- شرایط نگهداری مواد غذایی مختلف به روش سرد کردن.

فصل ششم- نگهداری مواد غذائی به صورت منجمد.

فصل هفتم- انجماد مواد غذایی شرایط نگهداری آنها در سردخانه.

فصل هشتم- تغییرات مواد غذائی در سردخانه

نویسنده: علی آبرومند
ناشر : علم کشاورزی ایران

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *