کتاب تاسیسات سرمایشی برای مواد غذایی

دسته بندی:

کتاب حاضر برگردانی از دو فصل هند بوک -Refrigeration Systems and Applications – نوشته -ibrahim Dincer – از انتشارات -John Wiley & Sons- است. این کتاب فصل مشترک دو رشته مهندسی مکانیک و صنایع غذایی در زمینه تبرید است و در جهت کمک به این دو رشته و ارایه راهنمایی‌های مفید در طراحی و کاربرد تاسیسات سرمایشی در صنایع غذایی ترجمه شده است.
این کتاب نگاهی دارد به :

محاسبات باربرودتی سردخانه ها
تبرید مواد غذایی
پیش سرمایش و سرمایش غذا
سردخانه های بالا و زیر صفر
ذخیره در اتمسفر کنترل شده
آنالیز پارامترهای فرایند سرمایش
انجماد مواد غذایی
انجماد سریع
فرایند انجماد غذاها
سرعت انجماد
تجهیزات انجماد
خشک کردن انجمادی
فهرست

مقدمه مترجم

فصل ۱: تبرید مواد غذایی

فصل ۲: انجماد مواد غذایی

پیوست ۱: داده های تبرید مواد غذایی

پیوست۲: محاسبات بار برودتی سردخانه ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *