این ناهنجاری زمانی پدید می آید که بخشی از میوه در معرض بیش از اندازه تـابش مستقیم نور خورشید قرار می گیرد. ناهنجاری آفتاب سوختگی با از بین بـردن رنگیـزه هـای اصلی پوست میوه موجب بد رنگی آن می گردد.و سه اتفاق مهم در سیب می افتد که شامل:قهوه ای شدن، نکروز و فوتو اکسیداتیو می گردد.در ارقـام سـبزآفتاب سوختگی موجب برگشتن رنگ زمینـه از سـبز بـه کبـود، در ارقـام زرد  از زرد لیمویی به زرد سوخته تا متمایل بـه قهـوه ای و در ارقـام بـا رنگ رویی قرمز از رنگ قر مز شـاد تبـدیل بـه قهـوه ای جگری تیره و بد رنگ می شود.

مقایسه های آفتاب سوختگی در سیب گالا:

قهوه ای شدن سطح سیب در اثر آفتاب سوختگی:

شایع ترین عارضه در خصوص آفتاب سوختگی  می باشد که از نشانه های آن زرد شدن و یا قهوه ای شدن سطح به همراه لکه های تیره و روشن است که در اثر تابش اشعه UVBخورشید در سیب هایی که سر شاخه هستند و تابش مستقیم داشته اند رخ می دهد.

   

شکل ۲: آفتاب سوختگی در سیب فوجی

شکل۱:آفتاب سوختگی در سیب گلدن

نکروز آفتاب سوختگی:

این عارضه نیز مانند مورد بالایی در اثر تابش UVBخورشید در سطح میوه رخ میدهد ولی تفاوت آن با مورد قبلی در زمان و درجه حرارت آفتاب است.اگر به مدت ۱۰ دقیقه تابش آفتاب بالای ۵۳ درجه سانتی گراد باشد این عارضه رخ میدهد.

     
شکل۳:نکروز در اثر افتاب سوختگی در سیب گالا شکل۲:نکروزدر اثر آفتاب سوختگی در سیب قرمز شکل۱:نکروزدر اثر افتاب سوختگی در سیب گرانی اسمیت

فوتواکسیداتیودر اثر آفتاب سوختگی:

بر خلاف موارد قبلی این نوع آسیب به میزان تابش و اشعهUVB مربوط نمی باشد و درصورتی اتفاق می افتد که میوه های چیده شده در سایه در صندوق یا سبد برای مدتی در جایی که در معرض آفتاب مستقیم است رها گردد و این کار باعث ایجاد لکه های سفید روی سطح سیب می گردد.

   

شکل۲:آسیب فوتو اکسیداتیو در سیب قرمز

شکل ۱:آسیب فوتو اکسیداتیو در سیب گرانی اسمیت

 

 

 

منبع:

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *