این نوع از آسیب ها در سیب های درختی تمام دنیا بسیار شایع است که اصولا طی بسته بندی سورت و نگهداری در سردخانه و انبار علائم خود را بروز می دهد.
این بیماری ها شامل لکه تلخ، اسکالد، لنتی سل و… می باشد.
حفره تلخ:
این عارضه در باغ شروع می شود و علت آن کمبود کلسیم می باشدکه باعث مرگ تدریجی سلول می گردداما این علائم در باغ نمایان نمی گردد.در اوایل نقطه ها ی ایجاد شده قهوه ای آبکی است و در ادامه سیاه می شوند. گاها این عارضه با لنتی سل اشتباه گرفته می شود. لکه های قهوه ای اصولا در قسمت پایین سیب ایجاد می گردد.

   شکل 1:حفره تلخ در سیب گرانی اسمیت

شکل۲: حفره تلخ در سیب گلدن

شکل ۱:حفره تلخ  در سیب گرانی اسمیت

اسکالد سطحی:

این عارضه در سیب های گرانی اسمیت و سیب قرمز رخ می دهد.آسیب به قسمت داخل سیب در این عارضه وارد نمی گردد و سیب قابل خوردن است. قهوه ای شدن بعد از خروج میوه از سردخانه به محیط شدت می گیرد.

 
شکل۱:اسکالد سطحی در سیب گرانی اسمیت

اسکالد به دلیل رسیده بودن بیش از حد(senescent scald)

این عارضه وقتی صورت می گیرد که میوه بیش از حد به درخت بماند و دیر چیده شود و همچنین این امکان هست که به دلیل نگهداری طولانی مدت در سردخانه این عارضه بروز نماید. در این عارضه سطح سیب قهوه ای میگردد و داخل سیب هم تخریب میگردد و قهوه ای می شود.

 
شکل۱: اسکالد سنسنت در سیب گلدن

سرخ شدن هسته:

این عارضه یک نوع زوال بافت مربوط به پیری(دیر چیدن و یا نگهداری طولانی مدت در سردخانه) است و بیشتر در سیب گرانی اسمیت رخ می دهد.اصولا نشانه های خارجی ندارد و حاشیه هسته به رنگ صورتی مایل به قهوه ای می گردد.

   

شکل۲:افزایش شدت عارضه که رنگ صورتی به قهوه ای متمایل شده است.

شکل۱:سرخ شدن هسته در هنگام شروع

تخریب بافت داخل سیب:

اصولا این عارضه در سیب هایی اتفاق می افتد که از لحاظ سایز درشت هستند و دیر چیده شده اند.بافت داخل سیب در این عارضه به رنگ قهوه ای تبدیل می گردد و جهت آن مایل به قسمت کالیکس می باشد و اصولا بین ۱/۵ الی ۲ سانتی متر حلقه قهوه ای دور هسته ایجاد می گردد. در ادامه طی نگهداری طولانی احتمال ایجاد ترک در بافت سیب ایجاد می گردد.

 
شکل۱:تخریب بافت داخل سیب به دلیل بیش از حد رسیده بودن

قهوه ای شدن برابرن:

یکی دیگر در عارضه های مربوط به دیر چیده شدن میوه قهوه ای شدن برابرن است که داخل سیب قهوه ای می گردد.گاها این عارضه شبیه هسته آبکی می باشد با این تفاوت که نوع تاثیر گذاری ان و الگوی آن نامشخص است و همه جای بافت سیب امکان رخ دادن دارد.قهوه ای شدن برابرن در بعضی مواقع طی نگهداری طولانی با آسیب دی اکسید کربن تلفیق می گردد.

 
شکل۱:آسیب قهوه ای شدن برابرن

هسته آبکی:

یکی از آسیب های سیب، هسته آبکی است و علت آن مربوط به تولید سوربیتول است ولی دلیل این اتفاق نامشخص است.

در این عارضه داخل سیب حالت خیس شدگی پیدا می کند البته درصورت آسیب کم به سیب طی نگهداری، قند دوباره جذب بافت می گردد و عارضه ناپدید می گردد.

شکل۲:عارضه هسته آبکی در سیب  که شبیه ماسوره در وسط سیب ایجاد شده است.
در صورت شدت زیاد این عارضه رنگ بافت آسیب دیده فهوه ای می گردد.
شکل۱: عارضه هسته آبکی در سیب گرانی اسمیت که به صورت لکه زیر پوست سیب ایجاد شده است

تخریب لنتی سل:

این عارضه فیریولوژیکی بر سطح سیب تاثیر می گذارد.قبل از یسته بندی شواهد کمی از مشکل دیده میشود.اما چند روز بعد از بسته بندی حفره هاس سیاه ایجاد میگردد.اصولا این عارضه در قسمتی از سیب رخ می دهد که آفتاب کمتر به آن تابیده است.طی گذشت زمان نرمی بافت سیب افزایش می یابد و قطر و ابعاد لنتی سل افزایش می یابد.این آسیب اصولا به بافت آسیب جدی وارد نمیکند.

 

شکل۱:لنتی سل در سیب گالا

لکه لنتی سل

این عارضه شبیه حفره تلخ سیب می باشد و طی نگهداری به عمق بافت نفوذ میکند و نزدیک کالیکس رخ می دهد. اما از لحاظ ظاهری روی سطح سیب لکه های نامنظم ایجاد می گردد.

   

شکل۲:آسیب به بافت سیب در ناحیه زیر لکه که شبیه بیماری حفره تلخ می باشد

شکل ۱:آسیب لکه لنتی سل در سیب فوجی

آسیب دی اکسید کربن:

این آسیب طی نگهداری در اتمسفر کنترل شده رخ می دهد که دارای نشانه های داخلی و خارجی می باشد.و لکه نسبتا بزرگی بر روی سطح سیب ایجاد می نماید و در داخل سیب به صورت کشیده  از عمق به سطح قهوه ای می شود و بوی تخمیر شدگی در آن اتفاق می افتد.

   

شکل۲:آسیب دی اکسید کربن در داخل سیب

شکل ۱:آسیب دی اکسید کربن در سیب گالا

سوختگی کلر:

این عارضه در سیب هایی رخ می دهد که در تانک شستشو مدت زمان زیادی در محلول کلرین بماند و یا اینکه درصد کلر آن بسیار بالا باشد.

 

شکل۱:آسیب کلرین در قسمت کالیکس سیب به دلیل مدت زمان زیاد تماس با آب کلره هنگام شستشو.

آسیب سرمایی:

در بعضی از انواع سیب دمای نزدیک به صفر باعث آسیب سرمایی می گردد و لکه هایی روی سطح پوست ایجاد می گردد و بافت داخل فروپاشیده و تلخ وبوی تخمیر در آن اتفاق می افتد

 
شکل۱: آسیب سرمایی در سیب قرمز با نشانه های قهوه ای شدن سطح سیب

بدشکلی های رطوبتی:

دو عارضه تقریبا یکسان که در اثر نامناسب بودن شرایط رطوبتی در سردخانه اتفاق می افتد.رطوبت بیش از اندازه باعث تورم سلول ها گشته وروی سیب ترک می خورد و رطوبت کم باعث چروکیده شدن سیب میگردد

   
شکل۲:چروکیدگی در سیب گالا به دلیل کاهش رطوبت هنگام نگهداری شکل۱: رطوبت دهی بیش از اندازه که باعث تخریب سطح سیب گشته و این عامل خود باعث افزایش احتمال حملات قارچی به آن می گردد.

 

 

منبع:

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *