از آنجا که ایجاد شرایط مناسب نگهداری مواد غذایی در افزایش ماند گاری مواد غذایی نقش بسزایی دارد توجه به استانداردهای نگهداری مواد غذایی منجر به جلوگیری از افت کیفیت مواد اولیه غذایی ، کنترل مسمویتهای ناشی از فساد وکاهش ضایعات می شود .

اصول اولیه نگهداری کلیه مواد غذایی:

* قانون ورود اول – خرج اول   (Firstin-Firstout)  FiFoرعایت شود.

* درجه برودت ورطوبت نسبی که تاثیر بسزایی در عمر نگداری ، کیفیت و وزن محصول دارد بر اساس استانداردهای تعیین شده باشد . و مرتباً کنترل شود .

* تعداد کافی پالت در انبار وسرد خانه وجود داشته باشد تا ماده غذایی مستقیماً روی زمین قرار نگیرد .

* سردخانه دارای برق اضطراری متناسب با ظرفیت سرد خانه باشد .(شرایط سرد خانه استاندارد داشته باشد)

* مواد غذایی مختلف بدون در نظر گرفتن نوع ، شرایط نگهداری و سایر مشخصات در یک سالن تواٌماً نگهداری نشود .

* مواد غذایی با ظرفیت سردخانه تناسب داشته باشد .

* فاصله نگهداری مواد غذایی از کف سردخانه ودیواره رعایت شود .

* شرایط بهداشت محیط انبار و سردخانه مطابق ضوابط قابل قبول باشد .

* اصولا سعی شود مواد غذایی بصورت تازه مورد استفاده قرار گیرد واز فریز کردن مواد غذایی پرهیز نمود .

* در صورت ضرورت نگهداری مواد غذایی باید در شرایط جدول استاندارد ذیل نگهداری شو

استانداردنگهداری مواد غذایی

 

جدول نگهداری مواد غذایی در سردخانه وانبار

نوع ماده غذایی

استاندارد نگهداری

برنج

– انبار، خشک و عاری از رطوبت ودارای تهویه متناسب با ظرفیت باشد.

– دما بین °C4/4 تا C°۷/۲  باشد.

– کیسه های برنج در باکس پالتها قرار داده شود تا جریان مناسب هوا وجود داشته باشد.

روغن

 -انبار، خشک وعاری از رطوبت ودارای تهویه متناسب با ظرفیت انبار باشد .

– روغن (بخصوص روغن های مایع) دور از نور باشد .

– حلبهای روغن بدون هیچ منفذی جهت عبور هوا باشد .

گوشت گاو یا گوساله بسته بندی شده

– دمای C°۱۵- ، رطوبت نسبی۹۵ تا ۱۰۰ درصد حداکثر ۵ الی ۸ ماه

– دمای C°۱۸- ، رطوبت نسبی ۹۵ تا ۱۰۰ درصد حداکثر ۸ الی ۱۲ ماه

– قطعه های گوشت باید دارای پوشش بدون منفذ باشد .

گوشت گاو یا گوساله چرخ کرده

– دما C°۱۸- ، حداکثر ۳ماه

– دما صفر تا C°۴، حداکثر ۱۲ ساعت

– گوشت چرخ شده حتماً در بسته های بدون منفذ باشد .

مرغ

– دما C°۱۸- ، زمان نگهداری ۶ تا ۸ ماه

– دما C°۱۵-، زمان نگهداری ۲ماه

– دما C°۱تا °C2 ، زمان نگهداری ۳ روز

– دما گوشت مرغ باید با پوشش غیر قابل نفوذ به رطوبت و هوا باشد .

ماهی

-دما C°۱۸- ، زمان نگهداری ۳ تا۵۸ ماه

استاندارد نگهداری مواد غذایی

نوع ماده غذایی

استاندارد نگهداری

پنیر

– دما C°۵/۲ تا C°۵/۳ ، رطوبت نسبی ۷۵ تا ۸۰ درصد، ۳ تا۶ ماه

– در ظروف قلع اندود مسدود حاوی آب نمک نگهداری شود.

– انجماد پنیر به دلیل شکستن بافت فیزیکی وتغییرات ساختمانی توصیه نمی شود.

ماست

– دما C° ۲ تا C°۵ ، زمان ۲ تا۱۰ روز

– در ظروف دربدار با جنس پلاستیک مرغوب نگهداری شود.

حبوبات

– دماC° ۴/۴ تا C°۲/۷ ، عاری از رطوبت

– در ظروف گالوانیزه در بدار نگهداری شود.

پیاز

– درون جعبه یا کیسه با منافذ درشت نگهداری شود.

– محل نگهداری تاریک وخنک باشد.

– محل نگهداری پیاز از سایر محصولها جدا باشد.

سیب زمینی

– دما C°۱۰ ، زمان ۳تا ۶ ماه

– انبار دارای تهویه وتاریک باشد.

هویج

– دما صفر درجه، زمان ۳تا۵ ماه

– تهویه انبار به طور مناسب صورت گیرد.

لوبیا سبز

-دماC° ۴/۴ تا C°۲/۷ ، رطوبت نسبی ۹۰تا ۹۵ درصد،تا ۱۰ روز

سبزیهای برگدار تازه

-دما صفر درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی ۹۰ تا ۹۵ درصد، ۱۰ تا ۱۴ روز

سبزیجات منجمد

– دما C°۱۸- تا C°۲۲- ، زمان ۱۲ ماه

– در ظروف دربدار با پوشش های پلاستیکی با رنگ روشن وبدون منفذ نگهداری شود.

غذا پخته

– دما صفر تا C°۴ ، زمان ۲۴ ساعت

– در ظروف دربدار و به صورت جدا از مواد غذایی خام نگهداری شود.

 *کلیه دماها بر حسب درجه سانتی گراد می باشد.

یک پاسخ به استاندارد نگهداری مواد غذایی

[بالا]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *