آرشیو برچسب ها : آووکادو

???????? Persea americana? ????? ????? ??? ?? ??????? Lauraceae ??? ?? ???? ???? ???? ??? ??????? ??? ?? ???. ???? ??????? ???? ? ????? ??? ?? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ??? ?? ?? ???? ??????? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ???. ????? ?? ????? ??????? ???? ????? ? ?? ???? ??? ??? […]

میوه های نیمه گرمسیری( آووکادو، انبه و آناناس) و بیماری هایی که در حین نگهداری ایجاد می شوند.   آووکادو   آووکادوهای کشت شده در کالیفرنیا در فلوریدا رشد نمی کنند و بالعکس. به طور کلی، آووکادوی فلوریدا بزرگتر از آووکادوی کالیفرنیا است. میوه های Fuerte در کالیفرنیا ۷۵ درصد از برداشت را تشکیل می […]