آرشیو برچسب ها : کپک پودری

آنتراکنوز (Anthracnose) ناشی از قارچ گلومرلا سینگولاتا (Glomerella cingulata) این بیماری در شرایط مساعد رطوبت بالا، بارندگی های مکرر و دمای ۲۴ تا ۳۴ درجه سانتیگراد باعث تلفات جدی شاخه های جوان، گل ها و میوه ها می شود. همچنین در هنگام نگهداری، میوه ها را تحت تأثیر قرار می دهد. این بیماری باعث ایجاد […]

مقدمه:این مبحث به بیماری های پس از برداشت که شامل کلیه آلودگی های قارچی می باشد می پردازد و سعی شده است با نمایش عکس ها و جدول تمام نشانه ها و مقایسها انجام گیرد. کپک آبی: کپک آبی (پنی سیلیوم اکسپنسوم) یک بیماری قارچی پس از برداشت می باشد این بیماری برای مصارف تازه […]