‫ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ از درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴـﺒﯽﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪادی از آن ﻫـﺎ را در‬ ‫ﺟﺪول زیر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻـﻠﯽ، زﻣـﺎن ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎری ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑـﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺧـﻮد‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.‬

zaman-dama-rtobat-meveh-va-sabzi

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون دما و رطوبت نگهداری در سردخانه به مقاله شرایط بهینه ذخیره سازی میوه ها و سبزیجات در سردخانه مراجعه نمایید.

10 پاسخ به جدول ﺷﺮایط ﻧﮕﻬﺪاری میوه ﻫﺎ و سبزی ﻫﺎ
  1. سلام من در اراک دارای سردخانه بزرگ‌ هستم برای بهتر نگهداری مواد غذائی من را‌راهنمائی کنید .

  2. سلام خسته نباشید
    میخواستم بدونم زردآلو رو هم میشه نگه داشت یا نه

  3. سلام گوجه فرنگی نیم رس تا دوماه میشه نگهداری کرد در سرد خانه

  4. سلام من میخوام برای QC کنترل کیفیت میوه و سبزیجات کجا باید دوره ببینم

  5. سلام، دمای زیر پنج درجه با درصد رطوبتی که قید شده، باعث یخ زدی زدگی یا منجمد شدن بافت میوه نمیشود؟

    • دمای نگهداری بسیاری از میوه ها حدود ۰ درجه هست و معمولا یخ زدگی از منفی ۱ درجه اتفاق میفته البته تحمل هر نوع میوه و رقم همان میوه هم متفاوت است که خود بحث مفصلی است.


[بالا]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *