مقاله های مرتبط با سردخانه

۲۶فروردین ۱۳۹۴

تاریخچه  در کتابهای چین قدیم از چگونگی نگهداری یخ مطالبی بدست آمده است که تبرید را بعنوان یک حرفه شناخته شده در هزاران سال قبل معرفی می نماید. همچنین گفته اند: که روسها یونانیها برف فشرده را در انبارها نگهداری ودر فصول گرم از آن استفاده می کردند. هندیها مصریها وایرانیها�%۸K قد� م با پر […]

۲۶فروردین ۱۳۹۴

انجماد یکی از اصول نگهداری محصولات غذایی است که از دیرباز مورد توجه بشر اولیه بوده است. استفاده از یخچال‌های طبیعی و نگهداری گوشت شکار و ماهی در داخل برف توسط اسکیموها، استفاده از مخلوط یخ و نمک برای ایجاد درجات حرارت پایین‌تر از یخ خالص، ابداع روش مکانیکی تولید سرما با استفاده از آمونیاک […]

۲۶فروردین ۱۳۹۴

تاریخچه سردخانه دما نقش مهمی در حفظ کیفیت فراورده های غذایی دارد . کاهش دما ، سرعت واکنشهایی را که به افت کیفیت می انجامدکند می کند . به طور کلی اعتقاد براین است که به ازای هر ۱۰ درجه سانتی گراد کاهش دما ، سرعت واکنش به نصف کاهش می یابد. در زمان های […]

۲۶فروردین ۱۳۹۴

فرقی که بین تونل انجماد و سردخانه های نگهداری وجود دارد در اواپراتور های آنها است. در تونل انجماد اواپراتور به صورت ایستاده می باشد تا باد به صورت مستقیم در محصول حرکت داشته باشد. ضمن اینکه برای جریان بهتر باد سقف کاذبی نیز ایجاد می کنند که حرکت باد را به صورت چرخشی سیرکوله […]

۲۶فروردین ۱۳۹۴

تونل انجماد به فضایی گفته میشود که در آن یک محصول به دمای خاص تعیین شده و در زمان استاندارد معین شده برسد که خاصیت اصلی مواد در آن حفظ شود. -دمای تونل انجماد از ۳۰- تا ۴۰- سانتیگراد می باشد. -مبنای محاسبه تونل بر مبنای نوع محصول . مقدار بار ورودی  و زمان انجماد […]

۲۶فروردین ۱۳۹۴

جدول دما و رطوبت نسبی هوای محل های نگه داری میوه ها و سبزی ها نوع محصول درجه حرارت نگه دارى برحسب سانتى گراد رطوبت نسبى درصد مدت نگه دارى (حداکثر) انگور صفر تا ۵ + ۸۵ تا ۹۵ ۲ تا ۳ ماه انار صفر تا ۳ + ۸۵ تا ۹۵ ۲ تا ۴ ماه […]

۲۶فروردین ۱۳۹۴

چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در سرمایش هستند که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم کرد. به طور کلی چیلرهای تراکمی از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی از انرژی حرارتی به عنوان منبع اصلی برای ایجاد سرمایش استفاده می کنند. فناوری تبرید جذبی روشی […]

۲۶فروردین ۱۳۹۴

خلاصه ای ازاصول بسته بندی ونگهداری رطب درسردخانه مقدمه امروزه روشهای زیادی برای نگهداری وبهبود ظاهر وطعم محصولات کشاورزی وغذایی وجود دارد تا محصولات فصلی را در تمام طول سال ودر فروشگاههای سراسر جهان در دسترس همگان قراردهد. اگرچه تکنیک های نگهداری مواد ومحصولات مثل سردکردن / انجماد ویا کنسرو کردن نتیجه، تکنولوژی جدید است […]

۲۶فروردین ۱۳۹۴

نگهداری گوشت های خنک شده یک عمل موقتی است و اغلب بعنوان یک کار ضربتی و حد واسط میان مرحله تولید تا عمل  و یا بعبارتی دیگر لازمه نگهداری تولید تا مصرف گوشت می باشد. در خلال نگهداری اصطاحاً رسیده شده و بعبارتی دیگر بیات می شود ( پیر شدن گوشت ) با ادامه نگهداری […]