مقاله های مرتبط با سردخانه

۲۶فروردین ۱۳۹۴

نگهداری مواد خوراکی و محصولات دیگر در شرایط مطلوب به وسیله سرد سازی، نه تنها به دمای سالن سرد بستگی دارد بلکه به رطوبت هوای سالن نیز بستگی خواهد داشت. هنگامیکه رطوبت فضا خیلی کم است، رطوبت زدایی در محصولاتی نظیر لاشه های گوشت، سبزیجات، محصولات خشک،گلها و میوه ها بیش ا زحد رخ می […]

۲۶فروردین ۱۳۹۴

چکیده امروزه با توجه به رشد فزاینده جمعیت جهان، صنعت غذا به منظور تامین نیازها و خواسته‌های غذایی انسان اهمیت خاصی پیدا کرده است. از طرف دیگر، به دلیل گسترش بازارهای جهانی و رقابت بین تولید کنندگان، باید روش‌هایی مطمئن با ضریب اطمینان بالا جهت کنترل و ایمنی مواد غذایی به کار برده شود تا […]

۲۶فروردین ۱۳۹۴

با شناسایی عوامل فساد، تدابیری که برای حذف و کنترل آن ها به کار گرفته می شود می تواند سبب نگهداری یا تاخیر در فساد مواد غذایی شود، دراینجا به طور فهرست وار به مهمترین شیوه های نگهداری مواد غذایی اشاره می کنیم. استفاده از سرما سرما، سبب کُند شدن یا توقف فعالیت عوامل بیولوژیک […]