مقاله های مرتبط با سردخانه

۱۹اردیبهشت ۱۴۰۲

سیب زمینی (Solanum tuberosum) یک سبزی ریشه ای است که به طور گسترده در خانواده Solanaceae کشت می شود. آنها بومی کوه های آند در آمریکای جنوبی هستند و هزاران سال است که رشد می کنند. سیب زمینی یک غذای اصلی در بسیاری از کشورهای جهان است و در انواع غذاها استفاده می شود. آنها […]

۱۸اردیبهشت ۱۴۰۲

???? ????? ???? ?????? ?? ??????? Solanaceae ??? ?? ???? ???? ?????? ?? ????? ?? ????. ??? ???? ?? ??????? ?? ???????? ????? ?? ??? ????? ?? ???????? ???? ? ??? ???? ???. ???? ?? ?????? ?? ??? ??? ???? ? ??? ?? ?? ???? ??????? ???? ????? ???. ???? ???? ????? ?????? ??? ???? […]

۱۶اردیبهشت ۱۴۰۲

اصل و نسب انبه (mangiferia indica) یکی از میوه های کشت شده است که بین شمال غربی میانمار، بنگلادش و شمال غربی هند سرچشمه می گیرد. ارقام متعددی در سراسر جهان از جمله کنیا توسعه یافته و گسترش یافته است که در مناطق مختلف کشور کشت می شود اما عمدتاً در اوکامبانی تولید می شود. […]

۱۶اردیبهشت ۱۴۰۲

???????? Persea americana? ????? ????? ??? ?? ??????? Lauraceae ??? ?? ???? ???? ???? ??? ??????? ??? ?? ???. ???? ??????? ???? ? ????? ??? ?? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ??? ?? ?? ???? ??????? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ???. ????? ?? ????? ??????? ???? ????? ? ?? ???? ??? ??? […]

۱۶اردیبهشت ۱۴۰۲

??? ??????? Cocos nucifera? ?? ??? ??????? ?? ??????? Arecaceae ??? ?? ???? ??? ?? ??? ?? ??? ? ????? ???? ??????? ???? ?????? ???? ??????? ?? ??? ? ?? ??????? ?? ???. ??? ?????? ????? ???? ?? ???? ?? ??? ????? ??? ?? ?? ?? ???? ????? ??? ?? ???. ???? ???? ?? ??? […]

۱۴اردیبهشت ۱۴۰۲

Pawpaw (Carica papaya L.) ?? ???? ??????? ????? ???????? ???. ??????? ???? ???? ??? ????? ????? ???? ?? ???? ?? ??? ?? ???. ??? ?? ???? ????? ??? ???? ?????? ?????? ???? ????? ??? ???? ?? ?????????? ???? ???? ???. ?????? ?? ????? ?? ??? ????? ??? ???? ??? ???? ? ?????? ?????? ?? ???? […]

۱۳اردیبهشت ۱۴۰۲

???? Prunus persica? ???? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??????? Rosaceae ??? ?? ???? ???? ?????? ?? ?? ???? ??? ??? ?? ???. ???? ??? ????? ????? ?? ???? ??? ????? ? ?????? ???? ???. ????? ?? ??? ?????? ????? ????? ? ??? ??? ?????. ??? ???? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ?? ????? […]

۱۳اردیبهشت ۱۴۰۲

آناناس، Ananas comosus، گیاهی علفی دوساله یا چند ساله از خانواده Bromeliaceae است که برای میوه خوراکی آن رشد می‌کند. گیاه آناناس دارای ساقه ای کوتاه و تنومند و رزتی از برگ های شمشیری شکل با نوک سوزنی است. برگ ها مومی شکل هستند، در حاشیه آن خارهای رو به بالا دارند و ممکن است […]

۱۳اردیبهشت ۱۴۰۲

گواوا، Psidium guajava، درختچه ای همیشه سبز یا درخت کوچک از خانواده Myrtaceae است که برای میوه های خوراکی آن رشد می کند. گواوا دارای تنه ای باریک با پوست صاف سبز تا قرمز قهوه ای است. تنه ممکن است در قاعده منشعب باشد و شاخه ها تا سطح زمین پایین بیایند. این گیاه دارای […]

۱۲اردیبهشت ۱۴۰۲

پلانتین، Musa × paradisiaca ( syn. Musa sapientum ) گیاهی علفی چند ساله متعلق به خانواده Musaceae است. درخت پلانتین از موز با میوه آن متمایز می شود که اگرچه از نظر مورفولوژیکی بسیار شبیه به موز است، اما در واقع بلندتر، سفت تر و دارای محتوای نشاسته بالاتر و پوست ضخیم تر از اقوام […]