آرشیو برچسب ها : درخت موز

موز نوعی میوه است که روی یک گیاه علفی بزرگ که بومی آسیای جنوب شرقی است رشد می کند. آنها یکی از محبوب ترین و پر رشد ترین میوه های جهان هستند که انواع زیادی برای استفاده تجاری و خانگی کشت می شود. موز میوه های بلند و منحنی با پوست صاف، زرد و گاهی […]

پژمردگی باکتریایی موز (BBW) یا زانتوموناس پژمردگی موز (BXW) (Banana Bacterial Wilt (BBW) or Xanthomonas wilt of banana (BXW)) این بیماری باعث پوسیدگی گیاهان موز از داخل به بیرون می شود. Xanthomonas campestris pv. musacearum باکتری مسئول این بیماری است. این موجودات کوچک تک سلولی زمانی که در داخل گیاه قرار می گیرند شروع به […]

برداشت و حمل و نقل میوه ها. موزهای کاشته شده به طور کامل نمی رسند، اما در صورت رسیدن، خراب شدن میوه در حین حمل و نقل به سرعت اتفاق می افتد که اجازه نمی دهد آنها از محل رشد خود به مناطق دورافتاده فروش منتقل شوند. موز زمانی برداشت می شود که میوه قابلیت […]